ul. Rybnicka 42, 44-285 Rzuchów
510 050 784
biuro@drukarniareeko.pl

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest

Drukarnia Martyna Kolorz
ul. Rybnicka 42, 44-285 Rzuchów
NIP: 6472414373 REGON: 380533957
zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

2. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
  • realizacja, obsługa i wykonanie składanych przez Państwa zamówień
  • kontakt związany z przedstawieniem oferty handlowej i odpowiedzi na Państwa pytania
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych archiwizowanie danych w celu realizacji kolejnych zamówień

3. Podstawą do przetwarzania tych danych jest Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące:

  • firmy kurierskie poprzez które wysyłamy Państwa zamówienia
  • podmioty świadczące nam pomoc prawną, obsługę rachunkową i podatkową
  • podmioty prowadzące usługi płatnicze
  • podmioty prowadzące działalność windykacyjną w razie nieopłacenia przez Państwa zobowiązań w terminie

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT, obsługi i realizacji zamówień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
wystawienie faktury VAT oraz zawarcie umowy.